Tag: अनुहारको कालो पोतो

कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतो ?

छाला कालो, खस्रो हुनु विभिन्न किसिमका फोका, दाग, घाउ आउनुलाई छालाको समस्या वा रोग भनिन्छ । छालाको रंग चम्किलो खालको हुन्छ। स्वस्थ छाला र...

अपडेट

सिफारिस