Tag: क्यान्सर पनि हुन सक्छ

तपाईले यी पाँच कुरा बढी खाइरहनु भएको त छैन, होसियार क्यान्सर...

१.तारेको खानेकुरा तारेको खानेकुरा बढी खाइयो भने शरीरमा एक्रिलामाइड नामक तत्वको सञ्चय बढ्छ, जसले पुरुषमा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता कम गरिदिनेदेखि क्यान्सर लगाउनेसम्मको जोखिम बढाउँछ...

अपडेट

सिफारिस