माया कस्तो कस्तो ?

मुसलधारे पानी आएको बेला भारतको एक ठाउँमा आफ्नो कुकुरलाई समेत ओत लगाउँदै बालिकाहरु ।