सरकारी कर्मचारीको भत्ता २ हजार बढ्ने, तलब नबढ्ने

 असार २० । कर्मचारीको प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ भत्ता वृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको छ । २ हजार वृद्धि गर्दा वाषिर्क १२ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार बढ्ने बताइएको छ ।

कर्मचारी युनियनहरुले कम्तीमा मासिक १० हजार रुपैयाँ वृद्धिको माग गर्दै आएका छन ।

कर्मचारीले भनेको अनुसार  तलब दिने हो भनेवाषिर्क ४० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार  जनाइएको छ । २ हजार रुपैयाँ भत्ता बढाउने गरी अर्थले गृहकार्य सुरु  गरेको बताइएको छ ।