साझा सवाल: विदेश जानेको स्वास्थ्य जाँचमा यसरी हुन्छ ठगी

विदेश जानेको स्वास्थ्य जाँचमा यसरी हुन्छ ठगी कार्यक्रम साझा सवाल हेर्नुहोस्