यस्तो रहेछ नेपाली सेनाको नयाँ ड्रेस (भिडियोमा)

यस्तो रहेछ नेपाली सेनाको नयाँ ड्रेस (भिडियोमा)