रात्रीकालिन वसन्तपुर

विश्वसम्पदा सुचिमा सुचिकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्र परिसरमा रहेको मन्दिर रात्रिकालिन अवस्थामा ।